शिष्यवृत्यांचे अर्ज 31 जानेवारीपर्यंत महाडीबीटी प्रणालीद्वारे करण्याचे आवाहन

पुणे, 25/01/2022: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच इतर मागास बहुजन विभागांतर्गत देण्यात येणाऱ्या विविध शिष्यवृत्याश तसेच व्यावसायिक पाठ्यक्रमात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता आदी योजनांचे 2021-22 या शैक्षणिक वर्षातील अर्ज https://mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर 31 जानेवारी 2022 पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने करावेत, असे आवाहन समाजकल्याणच्या सहाय्यक आयुक्त संगिता डावखर यांनी केले आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि इतर मागास बहुजन विभाग या विभागांकडून भारत सरकार शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती, राजश्री शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती आणि तसेच निर्वाह भत्ता योजनेचे लाभ देण्यात येतात. त्यासाठी जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने तसेच ऑफलाईन (विहित नमुन्यातील लिखित अर्ज) पद्धतीने महाविद्यालयाकडे अर्ज जमा करावेत.

जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांचे अर्जांची छाननी करून शिष्यवृत्तीस पात्र असणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांचे अर्ज विभागाकडे सादर करावेत. आपल्या महाविद्यालयात प्रवेशित एकही पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. विहित मुदतीत अर्ज सादर न केल्यास आणि त्यामुळे एखादा पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास त्यास सामाजिक न्याय विभाग आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग जबाबदार राहणार नाहीत, असेही श्रीमती डावखर यांनी कळवले आहे.