पाटस येथील दुहेरी हत्याकांडातील चौघे आरोपी जेरबंद, पुणे ग्रामीण एलसीबी पथकाची कामगिरी

पुणे, ०५/०७/२०२१: दिनांक ४/७/२०२१ रोजी रात्री १०.०० वा. चे सुमारास पाटस तामखडा येथील भानोबा मंदिराचे समोर महेश उर्फ मन्या भागवत याने शिवम शितकल यास फोनवरुन आई बहिणीवरुन शिव्या देवून तामखडा येथे बोलविलेवरुन शिवम संतोष शितकल वय २३ वर्षे व गणेश रमेश माकर वय २३ वर्षे दोघे रा.पाटस अंबिकानगर ता.दौंड जि.पुणे हे शिव्या का दिल्या याचा जाब विचारणेसाठी गेले असता तेथे आरोपी नामें महेश उर्फ मन्या संजय भागवत , महेश मारुती टुले रा.पाटस, तामखडा ता.दौंड जि.पुणे व त्याचेसोबतचे अनोळखी ४ ते ५ साथीदार यांनी शिवम संतोष शितकल वय २३ वर्षे व गणेश रमेश माकर वय २३ वर्षे या दोघांना तलवार , काठयांनी मारहाण करुन खाली पाडून त्यांचे डोक्यावर दगड मारुन चेंदामेंदा करुन निघृणपणे खुन करुन पळून गेलेबाबत यवत पो.स्टे. गु.र.नं .५८८/२०२१ भादंवि क.३०२,१४३,१४७ , १४८, १४९, ५०४, ५०६ आर्म ॲक्ट कलम ४,२५ प्रमाणे खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता.

सदर गुन्हा गंभीर स्वरुपाचा असल्याने व खुन करून आरोपी फरारी झालेने गुन्हयाचा समांतर तपास स्थानिक गुन्हे शाखेमार्फत करणेबाबत मा.पोलीस अधीक्षक सो यांनी आदेश दिलेले होते . त्याप्रमाणे स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस पद्माकर घनवट यांचे मार्गदर्शनाखाली पथक नेमण्यात आलेले होते. सदर पथकाने तपास करुन गुन्हयातील आरोपींची माहिती काढून गुन्हा करुन फरारी झालेले आरोपी नामे –
१) महेश उर्फ मन्या संजय भागवत वय २२ वर्षे रा.पाटस, तामखडा ता.दौंड जि.पुणे
२) महेश मारुती टुले वय २० वर्षे रा.पाटस, तामखडा ता.दौंड जि.पुणे
३) युवराज रामदास शिंदे वय १९ वर्षे रा.गिरीम, मदनेवस्ती ता.दौंड जि.पुणे
४) गहिनीनाथ बबन माने वय १९ वर्षे रा.गिरीम, राघोबानगर ता.दौंड जि.पुणे
यांना ड्रायव्हर ढाबा, बारामती एअरपोर्ट रोड येथून ताब्यात घेतलेले आहे. सदर आरोपींना पुढील कारवाईसाठी यवत पोलीस स्टेशनचे ताब्यात दिलेले आहे .

सदरची कामगिरी ही पोलीस अधीक्षक डॉ.अभिनव देशमुख, बारामती विभाग अपर पोलिस अधीक्षक मिलींद मोहिते, दौंड उपविभागीय पोलिस अधिकारी राहुल धस. यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक श्री.पद्माकर घनवट,
पोउपनि रामेश्वर धोंडगे, पोहवा. महेश गायकवाड, पोहवा. निलेश कदम, पोहवा. दत्ता तांबे, पोहवा. सचिन गायकवाड, पोहवा. सुभाष राऊत, पो.ना. गुरु गायकवाड,
पो.ना. अभिजित एकाशिंगे, सफौ. काशिनाथ राजापुरे सफौ. शब्बीर पठाण,
पोहवा. विद्याधर निश्चित, पोहवा. प्रमोद नवले, पोना. गुरु जाधव यांनी केलेली आहे.