पुणे: गुरुवारी शहराचा पाणीपुरवठा बंद राहणार

पुणे, ३०/०६/२०२१: शहरात  येत्या गुरुवारी ( दि १ जुलै) सात जलकेंद्र आणि पंपिंग स्टेशनमध्ये देखभाल आणि दुरुस्तीच्या काम केले जाणार असल्याने, यादिवशी संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. तसेच शुक्रवारी (दि.२) सकाळी उशीरा व कमी दाबाने पाणीपुरवठा होण्याची शक्यता असून नागरिकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन महापालिकेकडून करण्यात आले आहे.

महापालिकेतर्फे शहरातील पर्वती जलकेंद्र पंपींग, रॉ वॉटर पंपींग, वडगाव जलकेंद्र, तसेच लष्कर जलकेंद्र, एस.एन.डी.टी/वारजे जलकेंद्र, नवीन होळकर भामा आसखेड, चिखली रावेत पंपींग येथे  विद्युत / पंपींग विषयक व स्थापत्य विषयक तातडीचे देखभाल दुरुस्तीचे काम केले जाणार असल्याने शहराचा पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे.

१ जुलै रोजी पाणी पुरवठा बंद असणारा भाग

पर्वती जलकेंद्र भाग (पर्वती, पद्मावती इंदिरानगर पंपींग)- शहरातील सर्व पेठा, दत्तवाडी परीसर, राजेंद्रनगर, लोकमान्य नगर, डेक्कन परिसर, शिवाजी नगर परिसर, स्वारगेट परिसर, पर्वती दर्शन, मुकुंद नगर, पर्वती गाव, सहकार नगर, सातारा रोड परीसर, पद्मावती, बिबवेवाडी, तळजाई, कात्रज, धनकवडी, इंदिरानगर परीसर, कर्वे रोड ते एस. एन. डी. टी. परीसर, एरंडवणा संपूर्ण कोथरूड परिसर, डहाणूकर कॉलनी, कर्वेनगर, लॉ कॉलेज रोड, सेमिनरी झोन वरील मिठानगर, शिवनेरी नगर, भाग्योदय नगर, ज्ञानेश्वर नगर, साईबाबा नगर, सर्व्हे नं ४२,४६ (कोंढवा खुर्द) इत्यादी परीसर, पर्वती टँकर भरणा केंद्र, पद्मावती टैंकर भरणा केंद्र.

वडगाव जलकेंद्र परीसर :- हिंगणे, आनंदनगर, वडगाव, धायरी, आंबेगावपठार, दत्तनगर, धनकवडी, कात्रज, भारती विद्यापीठ परीसर, कोंढवा बुद्रुक

चतु:श्रृंगी /एस.एन.डी.टी/ वारजे जलकेंद्र परीसर : पाषाण, औंध, बोपोडी, खडकी, चतुःश्रृंगी (परिसर, गोखले नगर, जनवाडी, रेंजहिल्स, बावधान, बाणेर, चांदणी चौक इ. परिसर किष्किंदा नगर, रामबाग कॉलनी, डावी उजवी भुसारी कॉलनी, धनंजय सोसायटी, एकलव्य कॉलेज परीसर, महात्मा सोसायटी, गुरू गणेशनगर, पुणे युनिव्हसिटी परीसर, वारजे हायवे परीसर, वारजे माळवाडी, रामनगर, अहिरेगाव, पॉप्लयुलर नगर, अतुल नगर, शाहू कॉलनी, वारजे जलशुध्दीकरणाचा परीसर, आँध बावधन, सुस, सुतारवाडी, भुगाव रोड परीसर

लष्कर जलकेंद्र भाग :- लष्कर भाग, पुणे स्टेशन परीसर, मुळा रस्ता, कोरेगाव पार्क ताडीवाला रस्ता, रेसकोर्स परीसर, वानवडी, कोंढवा, हडपसर, महंमदवाडी, काळेपडळ, मुंढवा, महाराष्ट्र हौसींग बोर्ड कॉलनी, चंदन नगर, खराडी, सोलापूर रस्ता, गोंधळे नगर, सातववाडी

नवीन होळकर व चिखली पंपींग भाग – विद्यानगर, टिंगरे नगर, कळस, धानोरी, लोहगाव, मुळा रोड

भामा आसखेड जलकेंद्र परिसर :- लोहगाव विमाननगर, वडगाव शेरी, कल्याणीनगर, विश्रांतवाडी, फुलेनगर, येरवडा