शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीतील अडचणी, शंका पुणे विद्यापीठाकडे मांडा

पुणे, दि.२९/०७/२०२२: शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी अधिक चांगल्या प्रकारे कशी करावी यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग सातत्याने … Continue reading शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीतील अडचणी, शंका पुणे विद्यापीठाकडे मांडा