Pune City Mayor instruction to withdraw the order of recovery of fine of Rs 10 lakh per day

पुणे, २८/०८/२०२१: सोशल डिस्टन्स न पाळणार्यांवर, मास्क न घालणार्यांवर कारवाई करून रोज १० लाखाचा दंड वसूल करण्याचा आदेश महापालिकेच्या अंगलट...