केंद्राकडून 25 राज्यांतील पंचायतींना 8923.8 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत

नवी दिल्‍ली, 9 मे 2021: अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने काल 25 राज्यांतील  ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 8923.8 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत केला. हा निधी गाव, तालुका आणि जिल्हा या पंचायत राज्यांच्या तिन्ही स्तरांसाठी वितरीत करण्यात आला आहे.

शनिवारी वितरीत करण्यात आलेला निधी 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठीच्या अनुदानाचा (अनटाईड ग्रँटस) पहिला हप्ता आहे. याचा विनियोग या सर्व स्थानिक संस्था, इतर उपाययोजनांसह कोविड-19 महामारीचा मुकाबला करण्यासाठीच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी करू शकतील. या तीन स्तरीय स्थानिक  संस्थांना यामुळे महामारीचा मुकाबला करण्याच्या संसाधनांचा यथायोग्य वापर करण्यासाठी  हा निधी सहाय्यक होईल. यानिधी वाटपाची राज्य निहाय यादी पुढे दिली  आहे

15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे अनुदानाचा (अनटाईड ग्रँटस) पहिला हप्ता राज्यांना जून 2021 मधे मिळणार होता, परंतु पंचायत राज मंत्रालयाच्या शिफारशीनुसार सध्या सुरू असलेल्या, कोविड -19 च्या महामारीमुळे हा निधी निर्धारीत केलेल्या सर्वसाधारण वेळेआधीच वितरीत केला जात आहे.

याखेरीज 15 व्या वित्त आयोगाने या संयुक्त अनुदान निधीवर काही  बंधने आणली होती. यात जनतेच्या हितासाठी खर्च केलेल्या योजनांतील काही टक्के भागाचा ऑनलाईन पध्दतीने जमाखर्च मांडणे ही अट होती. परंतु सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता ही अट पहिल्या हप्त्यासाठी शिथील करण्यात आली आहे.

State-wise details of 1st instalment of Rural Local Bodies untied grants released for the year 2021-22
S. No. Name of State Amount (Rs. in crore)
1 Andhra Pradesh 387.8
2 Arunachal Pradesh 34
3 Assam 237.2
4 Bihar 741.8
5 Chhattisgarh 215
6 Gujarat 472.4
7 Haryana 187
8 Himachal Pradesh 63.4
9 Jharkhand 249.8
10 Karnataka 475.4
11 Kerala 240.6
12 Madhya Pradesh 588.8
13 Maharashtra 861.4
14 Manipur 26.2
15 Mizoram 13.8
16 Odisha 333.8
17 Punjab 205.2
18 Rajasthan 570.8
19 Sikkim 6.2
20 Tamil Nadu 533.2
21 Telangana 273
22 Tripura 28.2
23 Uttar Pradesh 1441.6
24 Uttarakhand 85
25 West Bengal 652.2
  Total 8923.8