येरवडा, वडगाव शेरी परिसरातील पाणी पुरवठा गुरूवारी बंद

पुणे, 13/12/2021 : बंडगार्डन पाणीपुरवठा केंद्राअंतर्गत मुख्य
जलवाहिन्यांवरील देखभाल दुरुस्तीचे कामे करण्यात येणार असल्याने ठाकरसी टाकी व भामा आसखेड
येथील पंपींगच्या देखभाल दुरुस्तीचे काम केले जाणार आहे. त्यासाठी गुरूवार (ता.१६) शहराच्या काही भागातील पाणीपुरवठा बंद ठेवणेत येणार आहे.शुकवारी (ता. १७) सकाळी उशीरा व कमी दाबाने पाणीपुरवठा होण्याची शक्यता आहे, असे पाणी पुरवठा विभागाने कळविले आहे.

पाणी पुरवठा बंद असणारा भाग-
बंडगार्डन जलकेंद्र भाग :- येरवडा पूर्ण, लक्ष्मीनगर, यशंवत नगर, भाटनगर, जयजवाननगर, आंबेडकर सोसायटी, संगमवाडी, सुरक्षानगर, माणिकनगर, म्हाडा वसाहत, अशोकनगर, जयप्रकाश नगर, गांधीनगर, शास्त्रीनगर, कल्याणीनगर संपुर्ण परिसर, आदर्शनगर, हरीनगर, रामवाडी, आळंदी रोड, भारतनगर, शांतीनगर, मोहनवाडी, जाधवनगर, मेंटल हॉस्पिटल परिसर, साप्रस, फुले नगर, भारतनगर, आदर्श इंदिरा नगर, विश्रांतवाडी, प्रतिकनगर, कस्तुरबा सोसायटी, पंचशीलनगर, श्रमीक वसाहत, नागपुर चाळ, हौसिंगबोर्ड, शांतीरक्षक सोसायटी, राम सोसायटी, अहिल्यापर्णकुटी सोसायटी, कलवड, खेसेपार्क, धानोरी, मुंजाबावस्ती, भैरवनगर, श्रमीकनगर, विमाननगर, सोपाननगर, गुरुद्वारा, दादाचीवस्ती, लोहगांव,
टेम्पोचौक, साईनाथ नगर, वडगांवशेरी.