June 14, 2024

पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या हद्दीतील अतिक्रमणे काढून घेण्याचे आवाहन

पुणे, 01 डिसेंबर 2023: पुणे- सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६५ च्या कासुर्डी ते कवडीपाट रस्त्यावरील अतिक्रमणे व विना परवाना बांधकाम सात दिवसाच्या स्वखर्चाने काढून घेण्याचे आवाहन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पुणे यांच्यातर्फे करण्यात आले आहे.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पुणे यांच्या अधिकार क्षेत्रामधील पुणे- सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या हद्दीमध्ये कासुर्डी ते कवडीपाट दरम्यान लगतच्या मिळकत धारकांनी अनधिकृतपणे अतिक्रमण केले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या अतिक्रमणामुळे राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६५ च्या विस्तारीकरणास अडथळा होत आहे.

त्यामुळे या लांबीदरम्यान रस्त्याच्या मध्यापासून दोन्ही बाजूस १५ मीटरमधील अतिक्रमणे स्वखर्चाने काढून घ्यावीत. अन्यथा ही अतिक्रमणे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पुणे यांच्यावतीने राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (जमीन आणि वाहतूक) अधिनियम २००२ अन्वये निष्कासीत करण्यात येतील व त्याचा खर्च व दंड संबंधित धारकाकडून वसूल करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी, असे प्रकल्प संचालक संजय कदम यांनी कळविले आहे.